Nieuws

Hoe gaat The Shore Scheveningen om met de Coronamaatregelen?

Op 21 april werd door de overheid nieuwe richtlijnen bekendgemaakt over de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus.

De noodverordening van Gemeente Den Haag is hier op 29 april 2020 op aangepast.

Hierin staat dat kinderen t/m 12 jaar weer gezamenlijk aan sportactiviteiten mogen deelnemen onder begeleiding van een vereniging of professional.

The Shore gaat hier invulling aan geven door het organiseren van activiteiten voor kinderen t/m 12 jaar.

klik hier voor ons plan van aanpak:
Plan van aanpak Kids Camps V2

Klik hier voor algemene richtlijnen van OCW: Protocol verantwoord sporten